MEER OVER

AOV /ANALYSE

MEEST GESTELDE VRAGEN

Wie heeft mij verwezen?

Doorgaans heeft de medisch adviseur van uw verzekeraar na bestudering van uw medische gegevens besloten dat er aanvullend verzekeringsgeneeskundig onderzoek noodzakelijk is om tot een goede oordeelsvorming te komen. De medisch adviseur van de verzekeraar bepaalt naar welke arts u verwezen dient te worden voor aanvullend onderzoek. De verzekeraar betaalt ook het onderzoek.

Waarom ben ik verwezen?

De medisch adviseur van de verzekeraar adviseert de claimbeoordelaar van de verzekeraar welk beleid er gevoerd dient te worden betreffende uw ziekmelding. Doorgaans zal deze medisch adviseur na uw initiële ziekmelding eerst medische informatie bestuderen die u zelf heeft gegeven en die via opgevraagde medische informatie vanuit de behandelende sector is ontvangen. 

De verzekeringsgeneeskundige advisering die de medisch adviseur van de verzekeraar dient uit te voeren, vereist soms specifiek aanvullend inzicht in uw problematiek dat vanuit de behandelende sector niet verkregen kan worden. Er is dan een aanvullend verzekeringsgeneeskundig onderzoek noodzakelijk dat de medisch adviseur op afstand zelf niet kan uitvoeren. U bent naar SaluS verwezen, zodat de verzekeringsarts van SaluS dit onderzoek kan uitvoeren.

Moet ik meewerken?

Als u de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, gaat u akkoord met de polisvoorwaarden die bij deze verzekering horen. Hoewel polisvoorwaarden per verzekeraar iets kunnen verschillen, staat in deze polisvoorwaarden doorgaans beschreven dat u zich zult laten onderzoeken door een arts, indien de verzekeraar hierom vraagt.

Kan ik informatie blokkeren?

Als u door de medisch adviseur van de verzekeraar naar de verzekeringsarts van SaluS bent verwezen voor aanvullend onderzoek, werkt de verzekeringsarts van SaluS onder de verlengde arm van de medisch adviseur van de verzekeraar. De verzekeringsarts van SaluS heeft niet uw machtiging nodig om zijn bevindingen terug te mogen koppelen naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Conform artikel 7:941 lid 2 van het Burgerlijk wetboek bent u als verzekerde verplicht om aan de verzekeraar de informatie te verstrekken die deze nodig heeft om zijn uitkeringsplicht te kunnen beoordelen.

Uiteraard zal de medisch adviseur van SaluS geen adviesrapport naar de verzekeraar sturen indien u expliciet aangeeft dat u dit niet wilt. U handelt dan echter wel in strijd met de overeengekomen polisvoorwaarden, zodat de verzekeraar mogelijk consequenties verbindt aan deze weigering. 

De tussentijdse probleemanalyse

Tekst volgt nog

Verzekeringsgeneeskundig expertiseonderzoek

Tekst volgt nog

CONTACT