SALUS

FEEDBACK & KLACHTEN

UW FEEDBACK

SaluS Gezondheidsmanagement BV streeft naar een maximale klanttevredenheid voor wat betreft de geboden dienstverlening. Wij leren van uw tevredenheid en staan open voor feedback waarmee wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Indien u suggesties heeft hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren dan vernemen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan degene die u heeft gesproken bij SaluS. U kunt uw suggesties ook doorsturen via onze contactpagina. Indien u ons een compliment wilt geven, vinden wij dit natuurlijk ook leuk om te ontvangen.

KLACHTEN?

Indien u een klacht wilt indienen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Wij vragen u om bij het formuleren van uw klacht aan te geven op basis van welke gronden u de klacht wilt indienen en hoe u wenst dat deze wordt afgehandeld.  
Wij verzoeken u een eventuele klacht uiterlijk binnen vier weken na afronding van het onderzoekstraject kenbaar temaken aan ons. Overschrijding van deze termijn heeft niet-ontvankelijkheid tot gevolg, behoudens bijzondere, in de klacht te vermelden omstandigheden ter beoordeling van de directie.

U kunt uw brief met uw klacht mailen of u kunt een brief richten aan de directie en deze per post versturen naar:  

SaluS Gezondheidsmanagement BV
T.a.v. Directie
Postbus 1000
4801 BA Breda  

MAIL UW KLACHT

De afhandeling van uw klacht verloopt als volgt:
·      Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
·      Uw klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris die contact zal opnemen met alle betrokkenen.
·      Op basis van de verzamelde informatie ontvangt u van ons een schriftelijk antwoord op uw klacht.
·      Indien uw klacht gegrond is, zullen wij in ons antwoord tevens aangeven welke verbeteracties wij treffen naar aanleiding van        uw klacht.
·      Indien wij uw klacht ongegrond achten en u het daar niet mee eens bent, of indien u bij ons aan het verkeerde adres bent,
       zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste instantie(s) om uw klacht voor te leggen.
·      Klachten worden doorgaans binnen 10 werkdagen door ons afgehandeld. 

Indien u ontevreden bent over de klachtafhandeling door SaluS, kunt u binnen vier weken uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie.

CONTACT