van beknopte analyse tot expertiseonderzoek

AOV

AANMELDEN / DOORLOOPTIJDEN

Verzekeringsgeneeskundige expertiseonderzoeken 
Voor expertiseonderzoeken worden de cliënten uitgenodigd op onze kantoorlocatie te Breda. Indien u als verwijzer toch de voorkeur geeft aan een huisbezoek, verzoeken wij u dit - voordat u de opdracht verstrekt - met onze medisch adviseur te overleggen.

Doorgaans kan een expertise binnen 2 á 3 weken gepland worden. Wij streven voor het afronden van een expertiseonderzoek naar een doorlooptijd van maximaal 4 weken gerekend vanaf de datum waarop uw cliënt op het spreekuur wordt gezien. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt dit met de verwijzer gecommuniceerd alvorens de opdracht gestart wordt.  

Probleemanalyses arbeidsongeschiktheid:  
Spreekuren kunnen doorgaans binnen 1 á 2 weken gepland worden en worden meestal op dezelfde dag afgerapporteerd. 

Begeleidingstrajecten:
Criteria voor een succesvol begeleidingstraject:
• Er is nog steeds een substraat waarop werkhervatting vormgegeven kan worden (er is werk);
• Er is louter sprake van een aanpassingsstoornis en niet van zwaardere bijkomende psychiatrie;  
• Er is geen (relevante) somatische problematiek die het functioneren aanmerkelijk hindert; 
• Verzekerde is intrinsiek gemotiveerd om aan werkhervatting te werken.  

Indien u overweegt om een cliënt voor begeleiding aan te melden die niet aan één van deze criteria niet voldoet, adviseren wij u om - voordat de opdracht verstrekt wordt - nader af te stemmen met de medisch adviseur.   

CONTACT