ANALYSE & JURIDISCHE PROCEDURES

WIA: WGA/ IVA

BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES

Wij hebben een goede samenwerkingsrelatie met UWV. In onze inhoudelijk overleggen met de verzekeringsartsen en bezwaarverzekeringsartsen worden tevens dilemma’s besproken op het gebied van lopende juridische vraagstukken en lopende bezwaarzaken. Hierdoor wordt onze kennis gevoed en houden wij constant voeling met nieuwe jurisprudentie die is ontstaan. 

Echter, wij houden deze relatie wel zuiver. Onze contacten binnen UWV worden niet benut om inhoudelijke casus-specifieke professionele verschillen van inzicht te bespreken. Hierdoor bestaan bezwaar- en beroepsprocedures. Onze houding hierin is zakelijk en professioneel. Een bezwaar wordt gevoerd tegen de inhoud en niet tegen de organisatie.  

Wij hebben een ruime ervaring in het voeren van bezwaarprocedures, beroepsprocedures en hogere beroepsprocedures betreffende WIA-vraagstukken. Indien u overweegt bezwaar te maken kunt ons inschakelen om als ‘arts-gemachtigde’ op te treden. Na ontvangst en bestudering van de inhoudelijke stukken adviseren wij u of er een goede basis is om succesvol bezwaar aan te tekenen. Indien deze basis er is, maken wij ons hard voor uw zaak en schrijven wij het bezwaarschrift. 

CONTACT