van beknopte analyse tot expertiseonderzoek

AOV

BELASTBAARHEID / FML

Bij onze oordeelsvorming maken wij voor de beschrijving van de belastbaarheid van de verzekerde gebruik van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Een juiste en toetsbare interpretatie van het FML vereist kennis van de FML-definities. Deze kennis is in geruime mate binnen SaluS aanwezig.     

CONTACT