ONZE

DIENSTEN

Begeleidingstrajecten

Indien uw cliënt zich met klachten van overspanning of burnout arbeidsongeschikt heeft moeten melden, hebben in het merendeel van de gevallen diverse factoren ertoe bijgedragen dat de verzekerde uit balans is geraakt. Indien deze factoren onvoldoende geïdentificeerd en aangepakt worden, spelen zij doorgaans een herstelstagnerende rol in de werkhervatting.

In de praktijk blijkt, dat de verzekerde onder invloed van psychologische begeleiding meer inzicht krijgt in zijn copingstrategie en bijbehorende valkuilen. Echter, regelmatig blijkt dat de verzekerde via deze begeleiding onvoldoende praktische handvaten aangereikt krijgt om weer tot een energie gevende en duurzame werkhervatting te komen.

De verzekerde heeft behoefte aan praktische handvaten waarmee hij de diverse variabelen die ten grondslag liggen aan de uitval kan identificeren en vervolgens gericht kan aanpakken. SaluS heeft praktische instrumenten ontwikkeld, waarmee wij de verzekerde enerzijds kunnen helpen om zijn klachtenonderhoudende factoren te inventariseren en waarmee wij anderzijds zijn vermogen vergroten om deze factoren gericht aan te pakken. Hierdoor is verzekerde beter in staat om met een gerichte aanpak de weg naar het herstel van functioneren en werkhervatting in te zetten.

Doorgaans spelen ook basale ondernemersvraagstukken een rol in de herstelstagnatie. De cliënt is daarom gebaat bij een begeleider die niet alleen medisch onderlegd is, doch die tevens de taal van de ondernemer spreekt. Dit vergt een unieke set van competenties die binnen SaluS aanwezig is.

CONTACT