ANALYSE & JURIDISCHE PROCEDURES

WIA: WGA/ IVA

Indicatiestelling herbeoordeling

Wij bezitten een ruime kennis over sociale verzekeringswetten waaronder de WIA. Onze medisch adviseurs zijn up-tot-date met alle relevante beoordelingskaders, FML-definities, richtlijnen en standaarden die de verzekeringsarts van UWV hanteert bij de WIA-herbeoordeling. 

SaluS heeft inmiddels een ‘track-record’ van meer dan 1.500 dossiers waarover wij geadviseerd hebben. Op basis van onze ervaringen hebben wij binnen SaluS een uniek softwaresysteem ontwikkeld, waardoor wij een uniforme dossierafhandeling kunnen garanderen. Wij zijn in staat om voor een vast tarief grote aantallen dossiers te verwerken indien wij onze beproefde werkwijze kunnen hanteren. 

U ontvangt u als verwijzer een kort en overzichtelijk ‘niet-medisch’ advies. Indien er een herbeoordeling wordt geadviseerd verzorgen wij uiteraard de medisch inhoudelijke onderbouwing richting UWV. De cliënten die wij beoordelen worden voorafgaand aan ons onderzoek netjes schriftelijk geïnformeerd over ons onderzoek. Wij bieden daarnaast voor de cliënten op onze website veel aanvullende inhoudelijke informatie aan. Ook krijgt de cliënt een uitslagbrief met hierin het resultaat van ons onderzoek. Zo nodig wordt dit voorzien van een behandelvoorschrift, indien wij resterende behandelmogelijkheden zien waar de cliënt nog gebruik van kan maken.      

Wij zijn gefocust op een werkproces dat voor de verwijzer zo kosteneffectief mogelijk is. Wij adviseren daarom zelden dure aanvullende expertiseonderzoeken, omdat deze onderzoeken doorgaans helemaal niet nodig zijn om tot een kwalitatief inhoudelijke goede advisering te komen. Wij schrijven geen kostenverhogende lange rapporten met FML-onderbouwing, omdat wij weten dat UWV toch zelf tot oordeelsvorming wilt komen. Wij voeren regulier evaluaties uit op de kwaliteit van onze adviezen. Hierbij blijkt dat de voorspellende waarde van ons advies bij herhaling boven de 90% ligt, hetgeen de effectiviteit van onze werkwijze bevestigt. 

CONTACT