van beknopte analyse tot expertiseonderzoek

AOV

Probleemanalyse arbeidsongeschiktheid

U kunt ons inschakelen voor advisering over lopende arbeidsongeschiktheidsvraagstukken, waarin er inzicht verkregen dient te worden in het medisch beloop en de resterende inzet in arbeid van uw cliënt. 

De cliënt wordt tijdens het spreekuur geadviseerd over behandelmogelijkheden, indien het onderzoek uitwijst dat er behandel- of verwijsmogelijkheden onbenut zijn gebleven.

CONTACT