OVER

SALUS GEZONDHEIDSMANAGEMENT BV

WERKWIJZE / PRIVACY

Voordat wij met ons onderzoek starten, worden cliënten geïnformeerd over de doelstelling en aard van ons onderzoek. Eventuele resterende vragen worden aanvullend beantwoord, alvorens met het onderzoek word aangevangen.

Wij hanteren bij onze oordeelsvorming de richtlijnen die via verzekeringsgeneeskundige beroepsverenigingen (NVVG en GAV) worden voorgeschreven. Onze expertiserapporten voldoen aan de richtlijn ‘Medisch Specialistische Rapportage’ die in opdracht van de KNMG is opgesteld,

Gedurende ons gehele onderzoek en daarna wordt de privacy van cliënten geborgd conform de vigerende privacywetgeving (AVG).

Onze privacyverklaring vindt u hier

DOWNLOAD PRIVACYVERKLARING
CONTACT